top of page

De kern van data gedreven werken

De kern van data gedreven werken is niet data maar is het woord gedreven. Wat drijft jou om met data te werken? Data is het middel, gedrevenheid is de achterliggende houding die beïnvloedt hoe je werkt en daarmee sterk bepalend voor het resultaat. In deze post beschreven we die dynamiek en het belang van het actief bouwen van de juiste cultuur. Wat is data gedreven werken eigenlijk? “Sturing op basis van empirie in plaats van overtuigingen. Het impliceert een bepaalde nederigheid van mensen. Zij zullen zich kwetsbaar op moeten stellen, erkennen dat ze veel niet weten en ervoor open staan dat diepgewortelde aannames onderuit gehaald worden.”* Die houding ten opzichte van data hangt samen met de motivatie, met de omstandigheden en manier waarop problemen gebruikelijk worden opgelost. Wanneer je daar niet bewust van bent bestaat de kans dat ondanks dat de data beschikbaar is, er nog steeds niet data gedreven gewerkt wordt. Want dat vraagt bijvoorbeeld dat:

  • Je meningen kunt omzetten in hypotheses die je op basis van data valideert.

  • Je niet bang bent dat je overtuigingen niet blijken te kloppen, je mag er ook naast zitten.

  • Je bereid bent tijd en geld te investeren in het validatieproces.

  • Hiërarchie niet de drijfveer achter waarheid is.

  • Je niet bang bent dat de data iets blootlegt wat je eigenlijk niet wilt blootleggen.

Klinkt het al vermoeiend? Wat is er nou heerlijker dan gewoon iets denken, vinden of voelen en op basis daarvan richting geven. De interpretatie van data is ten slotte in hoge mate subjectief en afhankelijk bijvoorbeeld van de selectie van data. Een gezonde interactie tussen de menselijke capaciteiten en data-analyse is van groot belang. We spreken dan ook liever over ‘data informed’ dan data gedreven cultuur. In een ‘data informed’ cultuur wordt rekening gehouden met het menselijke element. Ervaring (je visie en intuïtie), expertise (strategie en intelligentie) en empathie (je waarden en gevoel) kunnen alle drie een rol spelen in het bepalen van een hypothese, bij de interpretatie van de data of de uiteindelijke besluitvorming. Welke van deze je inzet, hangt af van het vraagstuk waarvoor een oplossing wordt gezocht. Alleen blijft in al die gevallen gelden dat je bereid moet zijn op basis van de data door een leercurve te gaan waarbij de eerder genoemde kwetsbaarheid essentieel is voor het succesvol in zetten van data. Los van het feit data de vaardigheden, systemen, technologie en processen aanwezig moeten zijn om de data te ontsluiten. En dat laatste is vaak waar we beginnen. Hoe zou het zijn als je dat andersom doet en begint bij het ontdekken wat jou/jullie drijft om wel of niet vanuit data te werken? P.S. Data gedreven werken vraagt om een transformatie van de houding en vaardigheden van mensen. Wil jij weten hoe je met jouw organisatie of team deze stap kan zetten, neem dan contact op. * https://www.oi.nl/kennis/zeven-bouwstenen-voor-een-data-gedreven-organisatie/ https://hackernoon.com/why-you-should-be-data-informed-and-not-data-driven-76079d187989

Comments


bottom of page