top of page

Met welke schuld komt jouw organisatie uit de crisis?

Tijdens transformatie processen toetsen we altijd of een organisatie te kampen heeft met schuld: technische en/of financiële en/of organisatorische schuld. Deze schulden hebben invloed op de mate waarin je voortuitgang kan boeken. Ze beïnvloeden vaak zowel de ontwikkeling als de progressie en daarmee de opties die je hebt om je gewenste verandering te bewerkstelligen. Vaak zijn ze een obstakel die men liever negeert, de bekende olifant in de kamer. Omdat schuld vaak schaamte oproept, en schaamte vaak leidt tot vermijding of de vraag wie er schuldig is. De crisis van afgelopen jaar heeft de meeste organisaties ook een vorm van schuld opgeleverd. Financiële schuld: ondanks de steun zullen veel organisaties met schulden uit de crisis komen die op enig moment afgelost dienen te worden. Kosten zijn niet gemaakt, wat in sommige gevallen uitstel was van kosten die alsnog genomen zullen moeten worden. Het kunnen ook buffers zijn waar zwaar op ingeteerd is, die aangevuld moeten worden voor een gezonde bedrijfsvoering om bestand te zijn tegen een volgen