top of page

Hoe belangrijk is verbinding in werk?

Uit onderzoek blijkt dat werknemers zich gedurende Covid minder verbonden voelen met collega’s dan voorheen. Dit is op een aantal fronten een serieus probleem. Enerzijds voor het individuele welzijn van de werknemers zelf, anderzijds heeft ook negatieve consequenties voor organisaties. Uit onderzoek dat recent gepubliceerd werd in HBR blijkt dat het gebrek vaan verbinding leidt tot een hoger verloop, een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en lagere kwaliteit van werk. Ander onderzoek bevestigd het omgekeerde, o.a. vriendschap op werk leidt tot een veel hogere betrokkenheid, productiviteit etc. Het belang van verbinding onder werknemers is dus cruciaal en helaas door de omstandigheden niet meer vanzelfsprekend, voor zover dat het ooit was.


Zoals we vaker schrijven zijn er drie meta-motieven, het getting it (visie), getting ahead (strategie) en getting along (waarden). Dat zijn fundamentele drijfveren waardoor mensen in beweging komen of zich belemmerd voelen. Het is dan ook niet verassend dat onderzoek dit uitwijst, het tapt in op het meta-motief getting along, wat voor bijna 50% van alle mensen de belangrijkste motivatie is.


Wanneer ervaren mensen dan verbinding? Als ze op hun werk betekenisvolle relaties en/of vriendschap ontwikkelen. Een expert aan op het gebied van vriendschap (op werk) noemt een drietal zaken die essentieel zijn voor het kunnen ontwikkelen er van: positiviteit zodat we ons tevreden kunnen voelen, kwetsbaarheid, zodat we ons veilig kunnen voelen en samenhang, zodat we ons gezien voelen.


Het is belangrijk om een vruchtbare bodem te realiseren waar verbinding tot stand kan komen. Het initiële enthousiasme voor een vrijmibo via Zoom lijkt toch niet stand te houden en biedt wellicht ook niet voldoende grond voor contact. Gelukkig wordt een aantal oplossingen aangereikt voor het realiseren van verbinding:


Organiseer verbindende rituelen

Om je verbonden te voelen is het belangrijk om rituelen te ontwikkelen waarbinnen verbondenheid en vriendschap kunnen ontstaan. Voorbeelden hiervan die genoemd worden zijn momenten waarin je verhalen uitwisselt of je dankbaarheid uit, die je bewust en structureel inricht, naast inhoudelijke werkzaamheden. De rituelen kunnen ons helpen om nieuwsgieriger te worden en compassie voor elkaar te ontwikkelen.


Zorg dat mensen elkaar om hulp kunnen vragen

Een andere manier om verbinding te realiseren is door aan te geven dat je hulp nodig hebt en het een ander te bieden. Wanneer je elkaar niet dagelijks ziet is het handig hier een instrument voor te ontwikkelen. Laat mensen tijdens (specifieke) sessies delen waar hun hulpvraag zit. Laat iedereen deze formuleren en kijken wie er hulp te bieden heeft en hen dat samen invullen. Zo ontstaat wederkerigheid en betrokkenheid bij elkaars uitdagingen, en daarmee een basis voor verbinding en vriendschap.


Besteed extra aandacht aan onderlinge verbinding bij nieuwe collega’s

De groep nieuwkomers tijdens de pandemie staat sowieso pp achterstand. Geef deze groep extra tijd en ruimte om met elkaar in een veilige zone hun vragen en onzekerheden te delen. Hierdoor ontstaat sneller een gevoel van psychologische veiligheid en een omgeving waar men steun kan ervaren van andere nieuwkomers om zo met elkaar de nieuwe omgeving te verkennen en begrijpen.


Zorg dat mensen op kunnen laden

Helaas heeft de pandemie ook geleid tot een toename van het aantal mensen dat zich eenzaam voelt en staat de algehele vitaliteit onder druk. Wanneer mensen meer balans en plezier ervaren reduceert dat hun gevoel van eenzaamheid. Zorg dat mensen pauzes nemen, blijven bewegen en contact hebben dat niet alleen functioneel is. Bel elkaar, ga wandelen, start een meeting met een oefening in plaats van de inhoud in te duiken. Met andere woorden, zorg een beetje extra voor elkaar.


Voor sommigen lijkt dit wellicht overbodig of voelt ongemakkelijk. Realiseer je dan dat bijna de helft van alle mensen primair gedreven wordt vanuit het getting along motief, en veel leiders vaak primair vanuit getting ahead. Deze discrepantie kan er toe leiden dat dit soort onderwerpen te weinig serieus genomen worden, met alle mogelijke risico’s van dien. En hoe strategisch of visionair je ook bent, sociale relaties en daarmee verbinding blijkt uit vele onderzoeken (met name binnen de sociale psychologie) de basis voor menselijke overleving en van groot belang voor lichamelijke en emotionele gezondheid.


Willen we vooruit komen dan zullen we stil moeten staan bij hoe we verbinding realiseren en hoe we zorgen dat de bodem voor deze verbinding vruchtbaar is en blijft.Hartelijke groeten

Daan, Niki & Leontine_____________________________________________________________________


In hoeverre is de verbinding binnen jouw organisatie helpend of belemmerend voor het realiseren van je (transformatie) doelen? Wij helpen je graag om het bloot te leggen en de ruimte te realiseren om te kunnen groeien.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen. Niets meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Comments


bottom of page