top of page

Hoe belangrijk is verbinding in werk?

Uit onderzoek blijkt dat werknemers zich gedurende Covid minder verbonden voelen met collega’s dan voorheen. Dit is op een aantal fronten een serieus probleem. Enerzijds voor het individuele welzijn van de werknemers zelf, anderzijds heeft ook negatieve consequenties voor organisaties. Uit onderzoek dat recent gepubliceerd werd in HBR blijkt dat het gebrek vaan verbinding leidt tot een hoger verloop, een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en lagere kwaliteit van werk. Ander onderzoek bevestigd het omgekeerde, o.a. vriendschap op werk leidt tot een veel hogere betrokkenheid, productiviteit etc. Het belang van verbinding onder werknemers is dus cruciaal en helaas door de omstandigheden niet meer vanzelfsprekend, voor zover dat het ooit was.


Zoals