top of page

Investeren in medewerkers levert meer rendement

We kennen het nog wel uit de jaren ‘90 en zien het nog steeds. Hard ingrijpen op de kosten om zo aan te koersen op een rendabele (nog meer) winstgevende bedrijfsvoering.  Wanneer je dat koppelt aan het boek van David Graeber “Bullshit jobs” (2018) dan lijkt er inderdaad nog voldoende ruimte om met minder mensen het werk te doen. Uit verschillende studies* blijkt dat 30-50 % van de mensen hun werk zinloos vinden. In feite is er sprake van een verlies-verlies situatie. Als je zou kunnen achterhalen welke rollen dat zijn, en welke functie die vervullen in jouw systeem kun je dus snel tot de kern komen van mogelijke besparingen. 


Je zou het ook om kunnen draaien. En je afvragen hoe je de win-win situatie kunt realiseren. Betrokken en gemotiveerde medewerkers die meer zingeving ervaren, leveren ook meer toegevoegde waarde**. Er blijkt zelfs uit onderzoek dat mensen bereid zijn geld in te leveren als ze er meer zingeving in werk voor terug krijgen. Gegeven het feit dat veel organisaties willen groeien – wat aan de omzet kan zit-  is de uitdaging om een systeem in te richten waar mensen maximaal kunnen bijdragen. Als je die potentie in kan zetten om nieuwe kansen te onderzoeken ben je meteen ook toekomst bestendiger.  De kunst is dus om het zinloze om te zetten in het zinvolle. 


Wat houdt ons dan tegen? Allereerst mensen zelf. Als je onbewust bent van het feit dat je je werk eigenlijk zinloos vindt dan ben je niet geneigd het probleem aan te pakken. Daarnaast speelt (zeker nu) het feit dat mensen bang zijn hun inkomen te verliezen. Ten tweede speelt de druk van de aandeelhouders, de snelste route naar winstgevendheid is de kosten er uit halen.  Tenslotte leiderschap, dit vraagt niet om hard ingrijpen, maar om begrijpen en begeleiden.


Keynes voorspelde dat we tegen 2030 voldoende zouden hebben aan een 15-uur durende werkweek. Stel je nu eens voor dat je een team zou hebben van gemotiveerde competente medewerkers die maar 15 uur per week werken en voldoende resultaat leveren? En dat er dan tijd ontstaat voor andere dingen, zoals innovatie, familie, hobbies, iets terug doen voor de maatschappij of je verder ontwikkelen. Ondenkbaar? Wij denken van niet. Als je investeert in je mensen door hen bewust bekwaam te maken, zal dat op de midden-lange termijn je groei en winstgevendheid echt ten goede komen. Investeren in de “zachte” kant. Juist nu.


Bij het schrijven van deze nieuwsbrief vroegen wij onszelf natuurlijk ook af waar wij zingeving aan ontlenen. Voor ons zit de voldoening in het kunnen helpen van organisaties om bewust bekwaam te worden, en daarmee lastige vraagstukken op te kunnen lossen. En om mensen te helpen inzicht te krijgen in zichzelf, en persoonlijk te groeien en effectiever te worden. Dat doen wij ook graag in zo min mogelijk tijd


P.S. Mocht je een keer willen onderzoeken of in jouw organisatie meer potentie schuilt, bel of mail ons dan voor een workshop.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerdere berichten.


De volgende artikelen waren een inspiratie bron voor deze nieuwsbrief:

Comments


bottom of page