top of page

Het verschil tussen verbetering of vernieuwing

Innovatie realiseren is een verlangen dat de meeste organisaties hebben. Want met innovatie gaat groei gepaard, stilstand is achterblijven. Tegelijkertijd is het een activiteit die meeste organisaties lastig vinden. Men gaat vooral op in de dag van vandaag en morgen, en innovatie vraagt aandacht en focus. Ook de financiering van innovatie blijkt vaak bij meer traditionele organisaties een uitdaging. Zonder uitgewerkte business case geen budget. Daarom benijdt men vaak de start en scale-ups die innovatie in hun DNA hebben zitten. Niet zo gek, want zij zijn nog bezig hun bestaansrecht op te bouwen, en dragen de ingesleten patronen en structuren nog niet met zich mee.


Het kan je helpen om je af te vragen welke verbetering je op aan koerst en waarom. Uiteindelijk zijn veel organisaties bezig met het verbeteren van hun huidige producten en diensten, in feite het optimaliseren van het huidige exploitatie model. Dat is iets anders dan als doel hebben om nieuwe producten of diensten aan je klanten aan te bieden, wat een meer exploratief karakter heeft. Beiden zijn valide, afhankelijk van de gekozen koers, alleen vragen een andere besluitvorming  en mogelijk een andere aansturing.


Voor het optimaliseren van je huidige producten en diensten voldoet vaak het inzetten van expertise voor het nemen van besluiten. De basis hiervoor is de validatie van hypotheses op basis van de juiste, complete (meta) data. Dit kan gecompliceerd zijn, doordat je verschillende data punten wil combineren, de processen ontbreken of de juiste kennis mist. Ingewikkeld genoeg voor veel organisaties door het ontbreken van data gedreven besluitvorming.


Als het gaat om wezenlijke vernieuwing betekent dat het opgaan van onbekende wegen. Het is een verkenning (exploratie) van een mogelijk nieuw product of dienst en gaat gepaard met het kunnen oplossen van complexiteit (niet te verwarren met gecompliceerdheid) en onzekerheid. Dit vraagt eerder een intuïtieve aanpak in besluitvorming omdat je het nog niet kan weten en er geen data beschikbaar is.


In veel organisaties geldt als het op intuïtie aankomt de stem van de hoogst leidinggevende, ongeacht of deze de juiste ervaring heeft om dit besluit te nemen. Terwijl het mogelijk is om met elkaar de persoon of personen aan te wijzen die hiertoe het meest competent is of zijn. Dat vraagt dan wel een bewust ingericht proces dat mogelijk indruist tegen de bestaande hiërarchie binnen een organisatie.


In deze tijden waar veel organisaties wel wezenlijk moesten vernieuwen toen de vraag naar hun huidige producten of diensten af nam of verdween was er nauwelijks tijd voor uitgebreide analyses of business cases. En is er waarschijnlijk veel intuïtie aan te pas gekomen bij de organisaties die snel in staat zijn geweest om iets nieuws relevants in de markt te zetten. De data zal achteraf uitwijzen of dat goed gelukt is.


Groeten

Daan & Niki


P.S. Als jij wil ontdekken wat jouw organisatie nu feitelijk beoogt - exploitatie of exploratie - en wat dat vraagt aan besluitvorming dan kunnen we dat samen met jullie scherp krijgen. Neem contact op als je daar interesse in hebt. We helpen je graag.

Comments


bottom of page