top of page

Wat is jouw maatstaf voor toekomstig succes?

Dat wat je hanteert als definitie van succes is bepalend voor het realiseren van ontwikkeling en vooruitgang voor toekomst gerichte activiteiten. Vaak dient de investering in de klant, medewerker of nieuwe businessmodel herleid te worden naar de waarde voor de exploitatie binnen een afzienbare horizon. De business case is hierbij vaak het meest gehanteerde instrument.


Dit is geen pleidooi om de exploitatie en bijbehorende financiële maatstaven voor succes te laten varen. Het is een uitnodiging om iets toe te gaan voegen in de definitie van succes en de bijbehorende complexiteit van besturing te gaan verkennen. Om inzicht te geven hoe dominant het denken van het nu ten opzichte van het straks is.


Financiële data hebben we verkozen als de belangrijkste maatstaf van succes. Het is (of lijkt) recht toe recht aan, is breed gedragen en wordt gebruikt om het succes van het huidige businessmodel te valideren. Het is de houvast geworden waar we ons aan hebben overgeleverd en is vaak dwingend in de besturing. De financiële man of vouw is hiërarchisch en/of informeel vaak de op één na belangrijkste leider van een organisatie. En in tijden van onzekerheid neemt de financiële sturing toe. Niet onlogisch als je voortbestaan op het spel staat.


Het domein van de medewerker behoort meestal tot de verantwoordelijkheid van de HR manager. Deze beschikt meestal over een maandelijkse data set die gaat over ziekteverzuim, in- en uitstroom, totale bemensing. Data die met name betrekking heeft op de huidige operatie en vanuit een kostenlens wordt beschouwd. Zoals ook de jaarlijkse beoordelingsronde veelal benaderd wordt vanuit strikte financiële parameters..


Het domein van de klant is van de marketing of commerciële verantwoordelijke. Een poging daar een eenduidig datapunt (de NPS) van te maken, blijkt niet voldoende informatie of sturing te kunnen geven en reikt ook niet verder dan wat klanten van de huidige ervaring vinden. Daar waar er een directe correlatie tussen de klanten en omzet gelegd wordt is het wel veelal onderwerp van de managementtafel en behoort het feitelijk weer tot het eerste domein, die van de exploitatie.


Waar het innovatie betreft die gaat over het verkennen van nieuwe businessmodellen zien we dat leiders het lastig vinden dat op waarde te schatten. Wanneer weet je dat je daarmee op het juiste pad zit? Veelal stranden nieuwe initiatieven omdat ze voortijdig worden afgerekend op het vermogen om omzet te genereren, aangezien dat het criterium is op basis waarvan de levensvatbaarheid vaak wordt beoordeeld.


En bij organisaties waar aandacht wordt besteedt aan het verbeteren van hun impact op de planeet of sociale gelijkheid, is men meestal nog zoekende naar de juiste datapunten. Ook daar bestaat het risico dat het alsnog in het afrekenmodel van de exploitatie belandt.


Het voeren van een conversatie over hoe succes er uit ziet en je besturing daar op aanpassen begint met bewustzijn over de manier waarop dat binnen jouw organisatie nu plaats vindt. Waar ligt bij jou de nadruk op en is dat wenselijk?


Je zou ook kunnen stellen dat de toekomstige ervaring van je medewerker en die van je klant bepalend zijn voor je voortbestaan. Wanneer weet je dan dat je daar de juiste initiatieven voor neemt? Welke data punten zijn daarin van belang en hoe meet je deze ontwikkeling? En ben je in staat bent om nieuwe businessmodellen te creëren en implementeren, waar wellicht nu de tijd nog niet rijp voor is? Dat vertelt je meestal meer over het kunnen blijven leveren van toegevoegde waarde. Maar hoe weet je of je daar toe in staat bent? Het toestaan van niet weten, twijfel en onzekerheid is onderdeel van dit gesprek


Dit soort conversaties kunnen leiden tot inzichten die wellicht blijken onderdeel te zijn van de remmende factoren waarom het jou niet lukt om de ambitieuze plannen die je hebt voor je toekomst te verwezenlijken. Want de toekomst wordt afgerekend op een manier die belemmerend werkt voor de realisatie. Het op zoek gaan naar de juiste criteria van succes en toelaten van meerdere datapunten en eenheden in een dialoog over wat deze data je vertelt levert wellicht meer op dan de financiële rapportage openklappen. Daar kun je eindeloos naar kijken zonder dat er wezenlijk iets verandert of verbetert.Hartelijke groeten

Daan, Niki & Leontine_____________________________________________________________________


Wil jij verkennen hoe je in jouw organisatie de juiste maatstaven voor jouw toekomstig succes definieert, neem dan contact met ons op. Wij begeleiden organisaties graag tijdens deze roerige tijden om de benodigde transformatie te verwezenlijken.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen.

Comments


bottom of page