top of page

Waar beginnen we aan?

We zijn weer begonnen. Met hernieuwde energie of frisse tegenzin. Maar waar beginnen we precies weer aan? En waar leidt dat dan toe? Een vraag waar we niet vaak bij stilstaan door een gebrek aan tijd of energie. Of gewoon een lastige vraag die we vermijden. We doen liever wat we altijd deden.


Terwijl we weten dat we komende decennia te maken krijgen met grote uitdagingen. Vraagstukken die niet één simpel antwoord kennen. Het klassieke economische denken met financieel rendement als enige doel is inmiddels echt achterhaald. Klanten en collega’s verwachten iets anders en de toekomst vraagt om nieuwe oplossingen en bijbehorende investeringen.


We begrijpen allemaal rationeel dat het vraagt om wezenlijke verandering en dat deze waarschijnlijk gepaard gaat met enige vorm van onzekerheid omdat de oplossingen niet voor de hand liggen. Tegelijkertijd zien we om ons heen de files toenemen en andere oude gewoontes weer opgepakt worden. De ontwrichtende periode van de pandemie en de vermeende vernieuwing ten spijt. Ons gedrag is hardnekkig. Ondanks een crisis zijn onze patronen niet duurzaam veranderd.


Hoe dat komt? Enerzijds omdat onze houding bepaald wordt door onze motivatie én de manier waarop we besluiten nemen. Anderzijds omdat de omgeving een nog grotere rol in ons gedrag speelt. Met andere woorden, als er om je heen weinig verandert zal je houding waarschijnlijk maar beperkt veranderen. Los van je goede intenties. Organisaties zijn sterk bepalende omgevingsfactoren voor mensen. Niet alleen de plek, maar bovenal het systeem waarbinnen je werkt, zijn van invloed op je gedrag. Vaak onbewust.


Wat wij vooral zien is dat mensen geen tijd hebben. Omdat het systeem zo dwingend is dat er geen ruimte lijkt om iets anders of nieuws te doen. Ze voelen zich er aan overgeleverd, laat staan dat men het idee heeft dat je het kan beïnvloeden. Gedrag en houding hangen samen, vaak heb je eerst de houding nodig die dat nieuwe gedrag dan in werking zet. Dus als we wat willen veranderen dan helpt het om de omgeving te beïnvloeden. Zodat er ruimte komt voor nieuwe inzichten en oplossingen.


Je kan iedere dag een besluit nemen over hoe jij je tot die omgeving verhoudt. Over wanneer en of je overal aan mee wil doen. Wat zou je doen met tijd? Misschien je wel herbezinnen over waar je mee bezig bent, wat je werkelijke doelen zijn en hoe je deze al dan niet binnen jouw werk kan realiseren. Misschien denk je meer na over hoe jij je wil/kan/mag verhouden tot al die uitdagingen die zich manifesteren? En hoe je als mens, team of organisatie kan bijdragen aan een ontwikkeling van een nieuw evenwichtigere samenleving.


Als jij in staat bent om oude patronen los te laten en de onzekerheid en crisis die daar mogelijk mee gepaard gaat te ervaren als onderdeel van het nieuwe, dan ben je klaar voor transformatie. Voor jezelf, je team of de organisatie. Dan kun je beginnen met het systeem waarin je opereert te beïnvloeden. Want met bewuste en gerichte kleine interventies kun je meer bereiken dan je je waarschijnlijk realiseert.


Iedere dag is een begin, en als jij dat wil, anders dan voorheen.


__________________________________________________


Wij organiseren een tweedaagse sessie om met elkaar deze vragen te stellen. Om zo bewuster invulling te geven aan ieders persoonlijk leiderschap. Welke doelen horen daarbij en hoe kan je deze vertalen naar mogelijkheden om deze te bereiken? Vanuit inspiratie en inzichten over de wijze waarop je transformaties vorm kan geven voor je zelf, je team en de organisatie.


We hebben nog een paar plekken voor onze GROWTH experience op Texel op 13 en 14 oktober. Stuur een bericht als je meer informatie wil. Lees hier meer over het programma.

Comments


bottom of page