top of page

Hoe wordt ‘nieuw’ leiderschap de norm?

In de tijd waarin we ons bevinden, met zijn volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit, is transformatief leiderschap noodzakelijk. De oude transactionele besturing, gericht op controle, stabiliteit, macht en autoriteit voldoet niet meer. Dat vinden velen onder ons niet meer dan logisch. We wijzen snel met elkaar naar de ‘‘oude’’ leiders als de schuldigen. Leiders die vanuit dat perspectief de wereld belemmeren in hun ontwikkeling en in sommige gevallen ronduit een bedreiging vormen voor de stabiliteit in de wereld.


Toch is dit té simpel. Je kunt dit verlangen naar controle en stabiliteit niet alleen projecteren op de (oud)-leiders van o.a. Rusland, Hongarije, Wit-Rusland, Noord-Korea, Brazilië en de Verenigde Staten. Dicht bij huis bestaan deze leiders ook. Leiders die autoriteit uitstralen. Krachtige besluiten nemen. Risico’s nemen. Leiders die beweren resultaten te halen en tegenstanders aan te kunnen. Leiders die dreigen, bepalen, manipuler