top of page

Hoe jij momentum in jouw organisatie kan opbouwen

Dit natuurkundige principe speelt een steeds centralere rol in ons werk. We mogen een rol spelen in het in beweging brengen van organisaties. Als leider van een organisatie ben je wat ons betreft dus een begeleider van de beweging die de organisatie maakt. Op basis van de principes achter momentum komen er een aantal interessante vragen naar boven die jij als bege-leider van een transformatie zou moeten kunnen beantwoorden. Voor het berekenen van momentum bestaat een formule waar we in organisaties veel van kunnen leren: P=M*V P = momentum M = massa V = velocity (snelheid + richting) Bij het creëren van momentum speelt dus allereerste massa een rol. Om een grote organisatie in beweging te krijgen is meer energie nodig. We maken hier de grootte van een organisatie even gelijk aan de massa. Je zou kunnen zeggen dat de omvang en complexiteit van de verandering hier ook een rol in spelen. Wanneer een grote organisatie in beweging komt neemt het momentum sterker toe dan in een kleine organisatie. Bij het creëren van momentum speelt ook beweging een rol. De beweging, in de formule velocity, is anders dan snelheid alleen. Beweging is snelheid in een bepaalde richting. Het opbouwen van deze snelheid kost energie. En die (kinetische) energie is weer direct gerelateerd aan de beweging. Iedere keer dat de snelheid van de beweging verdubbeld verviervoudigt de nodige energie. Okay, even op adem komen. Wat kunnen we hiervan leren?

  1. Een grote organisatie (massa) in beweging brengen, kost meer energie

  2. Een grote organisatie die in beweging is heeft meer momentum dan een kleine organisatie die met dezelfde snelheid in dezelfde richting beweegt

  3. Beweging is snelheid én richting

  4. De benodigde energie voor het bouwen van momentum heeft veel te maken met de grootte van de organisatie maar nog meer met de snelheid van de beweging

  5. Alle genoemde punten zijn aan elkaar gerelateerd


Als leider kom je voor het creëren van momentum dus uit op de volgende vragen:

  1. Hoe groot is de organisatie/team die ik in beweging probeer te brengen?

  2. Welk gewichtigheid hang ik aan deze beweging?

  3. Welke richting geef ik aan deze beweging?

  4. Welke snelheid krijgt deze beweging?

  5. Hoe gaan we de nodige energie vrijmaken voor het bouwen van momentum?

Zo gebruik jij je natuurkundelessen ook nog eens in je werk als leider. Heel veel succes! “Als je doet wat je altijd deed, je krijgt wat je altijd kreeg.” Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen.

Comentários


bottom of page