top of page

Het belang van inspiratie

"In a culture obsessed with measuring talent and ability, we often overlook the important role of inspiration. Inspiration awakens us to new possibilities...”


Met deze zin opent een artikel van HBR in 2011. In een tijd waar nieuwe mogelijkheden en perspectieven welkom zijn is inspiratie een bron die nodig aangeboord moet worden. Tegelijkertijd waren veel van de mogelijkheden om inspiratie op te doen het afgelopen jaar beperkt, alleen digitaal of mondjesmaat beschikbaar. Dat geldt voor culturele en werk gerelateerde congressen of bijeenkomsten. Inspiratie zoals we het kenden was niet meer vanzelfsprekend of zondermeer beschikbaar. Er werd wel meer gewandeld, geklust, geknutseld en gebakken dan ooit. Allemaal welkome afleidingen van het scherm waaraan we gekluisterd zaten. Noodzakelijk omdat inspiratie een bron is voor creativiteit, welzijn en voor het realiseren van doelen.


“Inspiration has the power to effect change not just for individuals, but also for societies.”


Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen inspiratie en creativiteit. In de fase waarin we ons nu bevinden wordt veel gesproken over de wereld die zich post-Covid zal ontvouwen. We zijn ons bewust van het feit dat een andere pandemie zich kan voordoen en dat ons huidige zorgstelstel hier beperkt tegen bestand is. De toekomst van veel organisaties is onzeker door de aanhoudende maatregelen met alle sociale en economische consequenties en korte termijn focus tot gevolg. Klimaat, gelijkheid en inclusiveit staan op de agenda en vragen om heroverwegingen van wat we als belangrijk en waardevol beschouwen en vragen urgentie en inspanning. De zekerheden waar we vanuit gingen zijn aangetast. Die onzekerheid vraagt om nieuwe oplossingen voor organisaties, die een sleutelrol vormen in de maatschappij naast de overheid en het individu. En nieuwe oplossingen vraagt om nieuwe inspiratie.


Interessante is dat de Covid situatie in sommige organisaties een enorm creërende kracht heeft losgemaakt. Alternatieven werden gelanceerd in termijnen die eerder niet mogelijk werden gehouden. Onze hypothese is dat dit vooral voortkomt uit de motivatie die is veroorzaakt door de urgentie dat er direct iets moest gebeuren. Dit is een extern opgelegde drijvende kracht. De beweging die hierop volgt is in gang gezet om te kunnen overleven. Die impuls is langzaam aan het verdwijnen. Het is tijd om bewust ruimte te maken voor inspiratie.


Voor ons is inspiratie het vertrekpunt voor het oplossen van complexe problemen. Vanuit inspiratie kun je inzichten creëren waaruit nieuwe oplossingen kunnen worden vormgegeven. Het heeft invloed op de manier waarop je naar zaken kijkt. Het heeft de kracht om een perspectief te verleggen en andere opties te laten ontstaan. Organiseer inspiratie. Voor jezelf, je team en je organisatie.


P.S. Omdat wij het beiden heel leuk vinden om inspiratie te brengen maakten we een pagina met de mogelijkheden die wij hierin bieden.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen

コメント


bottom of page