top of page

Focus op exploitatie of exploratie?

Als wij ons geld zouden moeten inzetten op het vinden van een nieuw normaal of terug naar het oude dan hoeven we er niet lang over na te denken. De lang verwachte reflectie waarop wij hadden gehoopt tijdens en na een wereldwijde pandemie lijkt uit te blijven. De focus ligt op herstel van groei met als doel het stabiliseren van de economie. Een mooi voorbeeld is de Verenigde Staten waar het vliegverkeer al bijna weer op pre-pandemie aantallen zit. We richten ons dus meer op de korte termijn exploitatie van het bestaande in plaats van de tijd en ruimte te nemen voor het heroverwegen exploratie van iets nieuws. Iets duurzaams. Je zou kunnen stellen dat de nadruk ligt op horizon 1 (nu) en dat daarmee horizon 3 (nieuw) in de knel lijkt te komen. Tijdens de pandemie voelden we ons belemmerd. Omdat de toekomst onzeker was. Omdat we uit verbinding waren. Of omdat we een gebrek van autonomie ervaarden. Deze drie meta-motieven hebben veel invloed op je houding en zullen onder druk tot ongemak en angst leiden. Nu bewegen we van onduidelijkheid naar meer zicht op de toekomst. Van afstand naar terugkerende nabijheid. Van passiviteit naar manifestatie. Voor we het weten vallen we moeiteloos terug in oude patronen en systemen zonder bewust stil te staan bij hoe we eigenlijk voorwaarts willen. Terwijl het momentum om dit te doorbreken er juist nu is. Daan vroeg deze week in een Linkedin post naar welke balans van belang is voor ons werk. Gaat het over het vinden van de balans tussen:

  • Inspanning en ontspanning

  • Efficiëntie en vet op de botten

  • Controle en vertrouwen

  • Produceren en creativiteit

Het lijstje is niet per se compleet maar geeft een eerste indruk in de afwegingen die we zullen moeten maken. Afwegingen die bepalend zijn voor hoe je als mens en organisatie voorwaarts wil. Gebaseerd op een nieuwe ervaring waarin ook de belofte van een andere misschien zelfs betere toekomst verscholen lag. Geboren uit een verlangen naar meer evenwicht. Want tijdens de eerste golf werden we ons bewust van de vanzelfsprekendheid die zo maar verloren kon gaan. Met alle nadelen en voordelen van dien. De eerste uitslag van de poll neigt voorzichtig naar de balans controle en vertrouwen. Misschien wel omdat hier afgelopen jaar noodgedwongen mee geëxperimenteerd is. En mensen zich zorgen maken hoe dit evenwicht ingevuld gaat worden. We schreven er eerder over. Het aantal controlemaatregelen nam alleen maar toe. Medewerkers werkten over het algemeen meer dan pré-Covid. De vraag is dus wat je kunt en wil controleren. En hoe je, ook op afstand, samenwerkt op basis van vertrouwen. Controle neigt naar het hier en nu. Naar het overzien en beheersen van de exploitatie. Vertrouwen neigt naar de toekomst. Naar verkenning en vernieuwing. Wellicht is het veelzeggend dat juist dit evenwicht veel gekozen wordt. En zoals in de meeste van onze reflecties, er is geen goed of fout, zoals ook dit artikel uit HBR beschrijft. We zijn alleen voorstander van het vrijmaken van tijd om de balans in kaart te brengen en bewust in te vullen. Hartelijke groeten Daan & Niki * Lees onze eerdere artikelen over het kiezen langs verschillende horizonnen, de herinrichting van organisaties post-Covid en productiviteit in tijden van Covid. * Welke afwegingen spelen er binnen jouw organisatie een rol? En hoe begeleidt je een transformatie naar een nieuw evenwicht? Wij helpen je graag met het in kaart brengen van het vraagstuk. * Lees hier al onze eerder artikelen.

Comments


bottom of page