top of page

Een transformatieve troonrede

De troonrede van de koning was gericht op een nieuwe toekomst. Wat wij er in lezen is dat transformatie onvermijdelijk en nodig is:


We zullen onze huidige waardelenzen moeten aanpassen. Welvaart alleen brengt ons niet verder. We moeten samen de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden ontdekken. Dat vraagt om een aanpassing van ons als samenleving.


Exploitatie in het hier en nu, met waardering voor wat we gecreëerd hebben, kan niet zonder de benodigde exploratie van wat de toekomst nodig heeft. Dat spanningsveld is onvermijdelijk. Het is belangrijk dat we een evenwicht in zoeken tussen de korte en lange termijn en dat stap voor stap invullen.