top of page

Digitale transformatie is geen doel

De digitale transformatie wordt vaak als doel gesteld. De reden: we missen de kansen die nieuwe technologie biedt. De vanzelfsprekende vraag is dan: welke kans en welk doel dient die kans? En als het doel (al) scherp is, is meestal de vervolgvraag of de organisatie er toe bereid is en in staat is dat te realiseren. Vaak wordt aan dat laatste punt getwijfeld en wordt een persoon (de Chief Digital Officer) de kans gegeven de kennis en kunde op te bouwen met een eigen team. Niet perse onlogisch, alleen niet zonder consequenties. Het gevolg is dat de integratie in de organisatie wordt uitgesteld en de doelen of overlappen of uiteen gaan lopen. Waardoor weer conflicten en polarisatie ontstaat tijdens de implementatie.  Wat ons betreft gaat aan de keuze voor de digitale transformatie een proces vooraf dat bij voorkeur met de organisatie wordt aangegaan. Het begint bij het helder krijgen van het doel: