top of page
POST-COVID TRANSFORMATIE

WAAROM 

Omdat juist nu in deze tijden investeren in je team, in je klanten en je toekomst waardevol is. Nu is de tijd om te valideren of je uitgezette koers werkt en je kompas nog klopt en of je in staat bent de juiste keuzes te maken. En hoe je de effecten van Covid meeneemt naar de toekomst. Om zo door te kunnen bouwen en je doelen realiseren.

DOELEN STELLEN

De vraag is waar de post-Covid doelen zich op richten. Hoe duidelijker dit is, hoe beter in staat je bent resultaat te boeken. Er zijn grofweg vier richtingen te onderscheiden:

  • Team: hoe hebben mensen de afgelopen periode ervaren en wat is het effect op hun gemoedstoestand. Hoe heeft men samengewerkt, wat ging daar goed en wat niet. Wat is de verwachting over komende periode. Hoe wil je dat mensen de juiste mindset en skillset ontwikkelen om om te gaan met een mogelijke tweede golf van de pandemie. Als je weet hoe het met de houding en gedrag gesteld is en wat je voor de toekomst voor ogen hebt kun je het gaan invullen met processen en structuren.

  • Klanten: de verschillen zijn enorm, sommige organisaties groeien harder dan ooit en bij anderen is het bijna tot stilstand gekomen. De essentie is dat klanten niet konden of wilden gebruik maken van je diensten, of juist meer behoefte hadden dan ooit aan jouw aanbod. Het is belangrijk om te begrijpen waar deze behoefte vandaan komt, of dat blijvend is of tijdsgebonden. 

  • Kosten: veel organisaties moeten hun kosten noodgedwongen terugbrengen en hebben substantiële schulden opgebouwd die afbetaald moeten worden.. De eerste korte termijn beslissingen waren voor de hand liggend. Nu het mogelijk langer gaat duren is het essentieel om op de juiste manier te gaan bezuinigen. Om heel bewust te kiezen waar je wel en niet geld aan blijft besteden.

  • Innovatie:  Ondanks de crisis is het zinvol om vooruit te blijven kijken, hoe ambivalent dat ook voelt. Is de noodzaak afgenomen of toegenomen om te innoveren. Hoe ga je om met de kansen die ook ontstaan zijn, is er ruimte om die vorm te geven en om te zetten in (toekomstige) waardevolle diensten of producten.

COMPLEX VRAAGTSTUK

Aan een  ambitieus doel  ligt vaak vraag een complex vraagstuk ten grondslag en heeft als gevolg dat er verandering aan te pas komt. Je weet waar je naar toe wil, maar niet hoe. Met onze aanpak helpen we je om zelf de oplossing te vinden en realiseren, waardoor je een duurzame transformatie realiseert. Dit jaar zijn organisaties al behoorlijk uitgedaagd, doordat men overvallen is met een onverwachte crisis. Nu is de tijd om vanuit  de door crisis ingegeven korte termijn oplossingen te werken aan duurzame langdurige oplossingen.  Zeker omdat er geen duidelijke einde zal zijn van Covid en we nog lang bezig zullen zijn het herstel te realiseren. Waarbij het belangrijk is om in acht te nemen wat de effecten van de crisis zijn op je mensen, klanten en business model.

GROWTH PROGRAMMA

De duur van een GROWTH programma hangt af van de omvang van het doel. Gemiddeld zal je er één tot twee jaar mee bezig zijn. Om te zorgen dat je de transformatie kan verankeren in je organisatie en je er dus ook beter de vruchten van kan plukken. We werken met het leiderschapsteam om de kaders te stellen en voortgang te monitoren en inhoudelijk met een toegewezen team van cultuurdragers aan GROWTH cases. Het is een iteratief proces waarbij je steeds meer opties uitwerkt en naar je doel beweegt.

GROWTH METHODE

We werken met wekelijkse workshop. Hierin brengen het vraagstuk terug naar een doel (Goal), bespreken de realiteit en context waar je mee te maken hebt (Reality), bekijken welke opties er zijn (Options), bepalen wat je beste volgende stap is (Way forward) en hoe je die kan valideren (Test) met inachtneming van de belangrijkste veronderstelling die aan je doel ten grondslag ligt (Hypothesis).  Het is een simpel, maar effectief proces waarbij wij vanuit de begeleiding op de achtergrond werken aan de ontwikkeling van de benodigde houding en gewenst gedrag. 

bottom of page