top of page
HOE REALISEER JE DIVERSITEIT & INCLUSIE

WAAROM 

Diversiteit & inclusiviteit is een uitdagend en complex vraagstuk. Het heeft de schijn van consensus, we zijn het er toch over eens dat het een goed idee is? Alleen de praktijk blijkt vele malen weerbarstiger. Daar is geen eenduidige reden voor. Dat heeft met een aantal factoren te maken die per organisatie verschillen.  Wanneer je bereid bent die factoren inzichtelijk te maken,  de benodigde verandering door te voeren, wordt de weg vrij gemaakt om het te laten slagen.  Ben jij benieuwd of je echt in staat bent diversiteit te omarmen, dan vraagt dat een doelbewuste aanpak. 

HET VRAAGT EEN TRANSFORMATIE

Het agenderen van diversiteit en inclusiviteit in een MT en delegeren naar de HR directeur is geen succesvolle strategie. Organisaties die dat doen blijven zich verbazen dat ze  niet in staat zijn om op een duurzame manier diverse en inclusieve teams te realiseren.  Dat heeft veelal te maken met het feit dat er niet gekeken is naar de benodigde verandering binnen de organisatie om de ruimte te creëren voor diversiteit en inclusiviteit. Bovendien vraagt het een acceptatie dat de uitkomst waarschijnlijk anders is dan het vertrekpunt. En het besef dat er een nieuwe houding en gedrag binnen de organisatie ontwikkeld moet worden. Dat je structuren, processen, technologie en data nodig hebt om het te schalen. Met andere woorden, dat het op alle lagen van een organisatie impact kan hebben.

ONTWIKKELEN VAN BEWUSTZIJN

Zowel op individueel, team en organisatie niveau is er sprake van een houding (mindset) ten opzichte van een verandering. Je bewust worden van jouw houding vanuit je omgeving, motivatie en keuze strategie is een eerste en noodzakelijke stap voordat je aan de slag gaat met het uitvoeren van een strategie.  Hiertoe is het ook belangrijk om te bepalen welke vaardigheden er nodig zijn om diversiteit en inclusiviteit te realiseren. En tenslotte is de vraag hoe je diversiteit schaalt, zodat het niet een (goedbedoeld) experiment blijft.

GROWTH AANPAK

Wij werken aan de hand van een GROWTH canvas waarbij we sturen op resultaat en ontwikkeling.

  • Goal: het begint bij het management om met elkaar te onderzoeken of diversiteit en inclusiviteit een doel op zich is of dat men het wil verankeren door het te koppelen aan de organisatie doelstellingen.  Op basis hier van wordt een programma doel bepaald. Met een team van cultuurdragers gaan we aan de slag.

  • Reality: Je wil weten hoe het gesteld staat met  diversiteit en inclusiviteit en hoe het ervaren wordt, bij voorkeur gebaseerd op feiten.

  • Options  vanuit dat vertrekpunt kun je gaan onderzoeken welke opties je hebt op je doel te bereiken. Er is een scala van mogelijkheden om beweging te realiseren richting je doel, de vraag is welke opties jou het beste dienen in welke volgorde.

  • Way forward: in deze fase maken we afspraken wie wat gaat doen in welke tijdslijnen.

  • Hypothesis: We houden scherp welke hypothese ten grondslag ligt aan het doel en checken of deze stand houdt (bv inclusiviteit leidt tot tevredenere klanten)

  • Test: Je opties ga je zo eenvoudig mogelijk valideren en koppelt deze uitkomsten terug.

Tijdens het programma werken de achterliggende houding is ten opzichte van inclusiviteit. We maken mensen bewust en bespreken het gewenste gedrag dat de transformatie nodig heeft terwijl we werken aan concrete doelen. Wanneer we zicht hebben op de oplossingen gaan we deze implementeren. Zo ontwikkelen we de organisatie en behalen resultaat.

GROWTH PROGRAMMA

De duur van een GROWTH programma hangt af van de omvang van het doel. Gemiddeld zal je er één tot twee jaar mee bezig zijn. Om te zorgen dat je de transformatie kan verankeren in je organisatie. Dat het duurzaam is en je er dus ook beter de vruchten van kan plukken. We werken met het leiderschaps team om de kaders te stellen en voortgang te monitoren en inhoudelijk met een toegewezen team van cultuurdragers aan GROWTH cases. Het is een iteratief proces waarbij je steeds meer opties uitwerkt en naar je doel beweegt.

EERST STARTEN MET INSPIRATIE?

Als je wil kennismaken met de methode is het ook mogelijke om een interactieve workshop of inspiratie sessie te organiseren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

VOOR WIE

Het programma is gericht op teams die richting moeten geven aan de organisatie. Directies, management teams, functionele teams. Het is vooral voor mensen die het belang onderkennen van dit onderwerp en die bereidt zijn daarin te investeren.  En die de waarde van externe hulp zien, omdat het begeleiden van een dergelijk proces helpt om focus aan te brengen en versnellen. 

VRAGEN?

Mail, app of bel ons als je er meer over wil weten en de mogelijkheden wil verkennen. 

niki@duenorthconsultancy.com  -  06 43890024

bottom of page